10 tips som vil hjelpe deg med å kjøre mer effektivt og redusere utslipp

Prøv å gjøre ditt til at trafi kken flyter

Se på trafi kken foran deg, slik at du kan unngå unødvendig stans og oppstart.

Spill av neste