10 tips för att hjälpa dig köra effektivare och reducerar utsläpp

Stäng dina fönster, speciellt vid högre hastigheter, och ta bort tomma takräcken.

Det minskar vindmotståndet och kan sänka din bränsleförbrukning och koldioxidutsläppen med upp till 10 %**.

**Europeiska Kommissionen Spela upp nästa