10 tips för att hjälpa dig köra effektivare och reducerar utsläpp

Börja köra snarast efter att motorn startats och stäng av motorn när du står still i mer än en minut

Moderna motorer gör det möjligt att bara hoppa in och köra iväg och därigenom minska bränsleförbrukningen.

Spela upp nästa