10 съвета как да шофираме по-ефективно и да намалим вредните емиисии

10 съвета как да шофираме по-ефективно и да намалим вредните емиисии

Начинът, по който шофирате не е важен само за Вас, Вашите семейства и другите около Вас. Важен е и за околната среда.

Европейската нефтопреработваща промишленост предлага ефективни съвети за шофиране за да Ви помогне да намалите разхода на гориво и съдействате за по-чист и безопасен начин на живот. Надяваме се, че тези съвети ще бъдат полезни за Вас.

FuelsEurope is a division of the European Petroleum Refiners Association, an AISBL operating in Belgium. FuelsEurope represents with the EU institutions the interest of 42 Companies operating refineries in the EU. Members account for almost 100% of EU petroleum refining capacity and more than 75% of EU motor fuel retail sales.

FuelsEurope aims to promote economically and environmentally sustainable refining, supply and use of petroleum products in the EU, by providing input and expert advice to the EU Institutions, Member State Governments and the wider community, thus contributing in a constructive and pro-active way to the development and implementation of EU policies and regulations.

For more information visit : www.fuelseurope.eu

Members National Associations
Начинът, по който шофирате не е важен само за Вас, Вашите семейства и другите около Вас. Важен е и за околната среда.

Европейската нефтопреработваща промишленост предлага ефективни съвети за шофиране за да Ви помогне да намалите разхода на гориво и съдействате за по-чист и безопасен начин на живот. Надяваме се, че тези съвети ще бъдат полезни за Вас.