10 tipů jak řídit hospodárněji a snížit emise

Nestahujte okénka, zvláště při vyšších rychlostech, a demontujte prázdné střešní nosiče

To sníží odpor vzduehu a může snížit spotřebu paliva a emise CO2 vašeho vozidla až o 10%**.

**Evropská komise Přehrajte následující