10 tipů jak řídit hospodárněji a snížit emise

Udržujte své vozidlo v dobrém technickém stavu a pravidelně kontrolujte hladinu oleje

Vozidla v dobrém technickém stavu jezdí hospodárněji a produkují méně emisí CO2.

Přehrajte následující