10 tips om zuiniger te rijden en emissies te verminderen

Denk eens aan carpoolen om naar uw werk te rijden of in uw vrije tijd er opuit te gaan.

U helpt daarmee de fi les en het brandstofverbruik terug te dringen.

Speel het volgende af