10 tips som vil hjelpe deg med å kjøre mer effektivt og redusere utslipp

Vurder å dele bil med andre på vei til arbeid og i fritiden

Da gjør du ditt for å hindre kø og å redusere drivstofforbruket.

Spill av neste