10 tipů jak řídit hospodárněji a snížit emise

Snažte se předvídat dopravní situaci před vámi

Sledujte dopravní situaci co nejdále před vlastním vozidlem, abyste se vyhnuli zbytečnému zastavování a rozjíždění.

Přehrajte následující