10 padomi efektīvākai automašīnas izmantošanai lai aizsargātu vidi un samazinātu izmešu daudzumu

Centieties savlaicīgi paredzēt satiksmes plūsmu.

Vērojiet satiksmi tā, lai pārredzētu to pēc iespējams tālāk un varētu izvairīties no liekas apstāšanās, bremzēšanas vai braukšanas atsākšanas līdz ar satiksmes plūsmu.

Atskaņot nākamo