10 tipů jak řídit hospodárněji a snížit emise

Klimatizaci používejte, jen když to bude nezbytně nutné

Zbytečné používání klimatizace zvyšuje spotřebu paliva a emise CO2 až o 5%**.

**Evropská komise Přehrajte následující