10 συμβουλές για αποτελεσματικότερη οδήγηση και μείωση εκπομπών

Χρησιμοποιείτε τον κλιματισμό μόνο όταν είναι απαραίτητο

Η άσκοπη χρήση αυξάνει την κατανάλωση καυσίμου και τις εκπομπές CO2 έως και 5%**.

*Ευρωπαϊκή Επιτροπή Παίξε το επόμενο