10 tipů jak řídit hospodárněji a snížit emise

Každy´měsíc kontrolujte nahuštění pneumatik.

Podhuštěné pneumatiky mohou zvy´šit spotřebu paliva až o 4%*.

*Mezinárodní energetická agentura Přehrajte následující